تبلیغات اینترنتی
تاریخ انتشار : 1395/07/02 20:10
هزاران سال قبل جوانی بدوی وارد غار شد و روی دیوار غار عکسی کشید. با وجود آنکه امروزه محققان بر سر این نکته آیا محتویات بطری ای که جوان کشید کوکاکولا بوده یا پپسی کولا اختلاف نظر دارند، خب،باشه... قبول دارم که کمی واقعیت را تحریف کرده ام، اما نکته همان است. ما همه دوست داریم فکر کنیم تبلیغات صنعت جدیدی است،اما این طور نیست.

گوگل چگونه کار میکند
تاریخ انتشار : 1395/06/08 21:36
Eric Schmidt و Jonathan Rosenberg هر دو به عنوان مدیران کسب و کار Silicon Valy وارد گوگل شدند. همچنانکه آنها به رشد گوگل از یک استارت آپ جدید به یک نماد جهانی کمک می کردند، همه چیز در مورد مدیریت را فراموش کرده و همه آن را از نو بازآموزی کردند. How Google Works که در فارسی به معنی “گوگل چگونه کار می کند”، حاصل تجربه هایی است که برای کسب یک بینش جدید و در یک چکیده ی سرگرم کننده آمده است.